Close

HARJUNIITYN KAUNIIN KAAREVA LIIKUNTAHALLI KUTSUU HARRASTAMAAN

Liikuntarakentamisessa on meneillään kova buumi. SP Elementeillä on käynnissä tai juuri valmistunut useita liikuntahalli-projekteja. Yksi tuoreimmista kohteista on Nokialle valmistunut Harjuniityn liikuntahalli, jossa näkyy SP Elementtien kaarirakentamisen taito.

Harjuniityn halli rakennettiin osaksi koulukeskusta, joten se palvelee käyttäjäryhmiä erityisen monipuolisesti vauvasta vaariin. Hallissa on kaiken kaikkiaan kaksi salia, joita päästään hyödyntämään eri urheilulajeissa aina taidelajeihin kuten tanssiin saakka.
SP Elementtien osaaminen näkyy hallin kattorakenteissa. Harjuniityn hallin kattoelementit valmistuivat tehdas-tiloissamme, minkä jälkeen ne siirrettiin Nokialle suoraan paikalleen asennettavaksi. Asennusvaiheessa elementtien suojana on aina vedeneristekermi.

Vahvuutemme piilee ydinosaamisen eli rakentamisen ohella myös nopeudessa: projektissa kuin projektissa aikataulut pitävät, ja katon alapuoliset rakenteet saadaan pikaisesti suojaan sään armoilta. Esimerkiksi Nokialla kattoelementit asennettiin työmaalla kaarevan teräsrungon päälle talvella 2016–2017 erittäin haastavissa sääolosuhteissa.

SP Elementit pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta

Kaarirakenteet ovat liikuntahallirakentamisessa suunnittelijoiden suosiossa. Tämä johtuu siitä, että ne ovat paitsi esteettisiä myös käytännöllisiä.

Kaareva rakenne sopii liikuntahalleihin erityisen hyvin sen vuoksi, että sen avulla halleihin saadaan leveyden lisäksi korkeutta. Tästä syystä kaarirakenteet soveltuvat erityisen hyvin halleihin, joissa harrastetaan paljon palloilulajeja: kun katto on korkealla, pallot eivät sinkoile pitkin pintoja.

Kaarirakentaminen vaatii osaamista. SP Elementtien vahvuus rakenteiden valmistamisessa on se, että kaikki työvaiheet suoritetaan turvallisissa olosuhteissa.

Kaarikattojen reuna-alueet voivat olla todella jyrkkiä, mutta tehdastiloissa työntekijöiden ylimääräiset riskit on karsittu pois. Vesisade tai syysmyrsky eivät häiritse rakentamista tai aiheuta tarpeettomia vaaratilanteita, kun tehdashalli suojaa sekä työntekijät että elementit.

SP Elementtien liikuntarakenteet saavat aina katteekseen äänenvaimennuksen jo tehtaalla. Tällä varmistetaan se, että urheileminen on nautinnollista sekä itse kilpailijoille että yleisölle: kun ylimääräinen melu suodattuu rakenteisiin, kuulutuksista on helppo saada selvää, ja peliä voi kommentoida normaalein äänenpainoin.

SP Elementit tarjoaa hallirakentamisessa oman osaamisensa suunnittelijoiden käyttöön.