SP – Elementtityypit
tällaisia ne ovat

Puurakenteisilla SP-suurelementeillä voidaan toteuttaa lähes halli kuin halli. Elementtijärjestelmä perustuu pitkälle esivalmistettuihin katto- ja seinäelementteihin jotka asennetaan erillisen rungon päälle. Runkona hallissa voi olla puu-, teräs- tai betonirunko. Elementtien kantavat rakenteet mitoitetaan kohdekohtaisesti jolloin hyvinkin monen tyyppiset rakenneratkaisut ovat mahdollisia.

SP KATTOELEMENTIT

SP-elementtitoimitus on oikea ratkaisu silloin, kun valmiin rungon päälle tarvitaan kattoelementtejä, seinäelementtejä tai molempia. Elementtitoimitus on yksinkertaista ja helppoa, koska suunnittelemme, valmistamme ja asennamme elementit paikoilleen. SP-elementtitoimitus on valmis ratkaisu erillisrunkoisten hallien elementointiin.

SP-kattoelementit ovat pitkälle esivalmistettuja puurunkoisia suurelementtejä. Elementtien leveys on noin 2,5 m ja pituus enintään noin 25 m. Kattoelementit asennetaan puu-, betoni- tai teräsrungon päälle moniaukkoisena. Myös yksiaukkoiset elementit ovat mahdollisia aina 16 m:n pituuteen asti.

Kattoelementtitoimitus on erittäin nopea tapa toteuttaa katto sillä elementin alapinnassa on verhoilu valmiina ja varsin usein yläpinnassa vedeneristekermi jo tehtaalla. Lämmöneristeenä käytetään mineraalivillaa (EcoRoof) tai polyuretaanieristettä (ProRoof). Elementit toimitetaan pääsääntöisesti asennettuna sisältäen myös valmistussuunnittelun.

Lataa tästä SP Kattoelementtien ominaisuudet >>

SP-kattoelementtitoimitus sisältää:

 • Kattoelementtien suunnittelun
 • Kattoelementtien toimituksen rahteineen
 • Asennustyöt
 • Vedeneristystyöt yhdessä sovitussa laajuudessa
 • Katon varusteet, kuten savunpoistoluukut

TUULETTUVA ECO ROOF KATTOELEMENTTI

Tuulettuva kattoelementti on tehokas ja taloudellinen ratkaisu lähes kaikkeen hallirakentamiseen. Kattoratkaisun toteuttaminen ECO ROOF – kattoelementillä mahdollistaa muun muassa pitkätkin ulokeräystäät jo tehdasasennettuna ja pintakäsiteltynä. Katon alapinnan verhoilun voi valita melko vapaasti kuitenkin huomioiden kohteen käyttötarkoitus ja palovaatimukset. Kattorakenteen kokonaiskorkeus on tyypillisesti noin 620 mm. Kattoelementin yläpintaan on jo tehtaalla asennettu PVC 1-kerroskate tai kumibitumipohjakermi mutta myös ruodelaudoitus + aluskate ovat mahdollisia.

Lataa tästä Eco Roof -rakennetyyppi (pdf) >>
Lataa tästä Eco Roof -rakennetyyppi (dwg) >>

POLYURETAANIERISTEINEN PRO ROOF KATTOELEMENTTI

Polyuretaanieristeinen PRO ROOF – kattoelementti on kokonaistaloudellinen kattoratkaisu halleihin. Varsinkin tilanteissa, kun tarvitaan erityisen hyvää tiiviyttä tai hallissa vallitsee erityisolosuhteet (kuten jää- ja uimahallit) niin PRO ROOF – kattoelementti on toimivin valinta kattoon. Elementin rakenne on varsin ohut (kokonaiskorkeus noin 420 mm) ja usein kevyempi kuin ECO ROOF – kattoelementti. PRO ROOF – katon tehokas lämmöneriste mahdollistaa myös matalaenergia- tai passiivitason kattoratkaisun vaivattoman toteutuksen. Ratkaisu on tuulettumaton rakenne joka yksinkertaistaa ja ratkaisee mm paloteknisiä asioita, sillä kattorakenteessa ei ole ontelopalon mahdollistavaa tuuletustilaa.

Lataa tästä Pro Roof -rakennetyyppi (pdf) >>
Lataa tästä Pro Roof -rakennetyyppi (dwg) >>

SP SEINÄELEMENTIT

SP-elementtitoimitus on oikea ratkaisu silloin, kun valmiin rungon päälle tarvitaan kattoelementtejä, seinäelementtejä tai molempia. Elementtitoimitus on yksinkertaista ja helppoa, koska suunnittelemme, valmistamme ja asennamme elementit paikoilleen. SP-elementtitoimitus on valmis ratkaisu erillisrunkoisten hallien elementointiin.

Puurunkoiset SP suurseinäelementit mahdollistavat monipuoliset seinäratkaisut kaikkeen hallirakentamiseen. Lämmöneristeenä elementissä voi olla polyuretaani (ProWall) tai mineraalivilla (EcoWall). SP Seinäelementit soveltuvat kaikkiin paloluokkiin kuten myös kaikkien runkorakenteiden ulkopintaan.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat liike- ja liikuntarakentaminen sekä julkiset kohteet kuten jäähallit, koulut ja monitoimihallit.

Julkisivuverhoilu on vapaasti valittavissa ja se toteutetaan lähes aina työmaatyönä. Elementtien aukotus voidaan toteuttaa pääsääntöisesti ilman apurunkoja jolloin tavanomaisesta poikkeavatkin ovet tai ikkunat ovat mahdollisia. Lujaan puurakenteiseen seinäelementtiin on helppo kiinnittää seinälle tulevia kalusteita, varusteita ja muita rakenteita.

Lataa tästä SP Seinäelementtien ominaisuudet >>

SP-seinäelementtitoimitus sisältää:

 • Seinäelementtien suunnittelun
 • Seinäelementtien toimituksen rahteineen ilman julkisivuverhoiluna
 • Asennustyöt

ECO WALL SEINÄELEMENTTI

Mineraalivillaeristeisen EcoWall seinäelementin tukevan rungon muodostavat kertopuupalkit yhdessä sahatavarapalkkien kanssa. Elementteihin tehdään puupieliset aukot valmiiksi jo tehtaalla. Suurelementit asennetaan pääsääntöisesti vaakasuuntaan pilareiden ulkopintaan. Elementtien sisäpintaan asennetaan useimmiten jo tehtaalla verhouslevy joka on tyypillisesti kipsilevy. Ulkopinnassa on tuulensuoja ja puukoolaus (joskus myös julkisivuverhoilukin).

Lataa tästä Eco Wall -rakennetyyppi (pdf) >>
Lataa tästä Eco Wall -rakennetyyppi (dwg) >>

PRO WALL SEINÄELEMENTTI

Polyuretaanieristeinen Pro Wall seinäelementti on EcoWall seinäelementin tavoin puurunkoinen suurelementti. Elementit suunnitellaan aina tapauskohtaisesti kohteen vaatimuksia vastaaviksi ja ne soveltuvat käytettäväksi kaikkien primäärirunkorakenteiden kanssa. Toimitukseen sisältyy kaikki elementtien suunnittelusta aina paikalleen asennukseen asti. ProWall seinäelementillä seinästä saadaan erityisen tiivis, jolla on merkittävä vaikutus rakennuksen energiankulutukseen.

Lataa tästä Pro Wall -rakennetyyppi (pdf) >>
Lataa tästä Pro Wall -rakennetyyppi (dwg) >>

SP-RUNKO + KATTOTOIMITUS

Suuren hallitilan rakentamisessa on monia huomioitavia asioita. Kun asiakas tilaa hallin kantavan rungon ja kattoelementit samalta toimittajalta, on rakenteiden ja asennusten optimointi helppoa. SP Elementtien liimapuurunko ja kattoelementit suunnitellaan kohdekohtaisesti. Puurakenteet mahdollistavat pitkätkin jännevälit, jolloin tilat voidaan suunnitella yksilöllisesti sinun yrityksesi toiminnan pohjalta. SP-runko + kattotoimitus sisältää kantavat rakenteet valmiiden perustusten päältä ylöspäin.

SP-runko + kattotoimitus sisältää:

 • Liimapuurungon ja kattorakenteen suunnittelun
 • Rungon ja kattoelementtien toimituksen rahteineen ja asennettuna
 • Katon vedeneristystyöt yhdessä sovitussa laajuudessa
 • Katon varusteet, kuten savunpoistoluukut

SP-HALLITOIMITUS

SP Elementtien hallitoimitus on vaivaton ja turvallinen vaihtoehto asiakkaalle. Hallin rakentamisessa kustannustehokas toteutustapa on tehdä erillishankintoja selkeistä osakokonaisuuksista. Yksi tällainen osakokonaisuus on SP-hallitoimitus, jolloin runko, seinät ja katto tulevat samalta toimittajalta. Toimituskokonaisuus rakennetaan valmiiden perustusten päälle ja saat rakennuksesi nopeasti säältä suojaan. Hallin koko ja muoto, kuten myös hallitoimituksen laajuus, ovat räätälöitävissä. Tyyppihalleja ei ole, vaan toimituksen sisältö kootaan juuri asiakkaan tarpeiden mukaan.

SP-hallitoimitus sisältää:

 • Toimitukseen sisältyvien rakenteiden suunnittelun
 • Liimapuurunko, seinäelementit ja kattoelementit asennettuina rahteineen
 • Seinäelementit SP-seinäelementtejä tai peltipintaisia sandwich-elementtejä
 • Katon vedeneristystyöt sovitussa laajuudessa
 • Katon varusteet, kuten savunpoistoluukut

Jätä yhteystiedot ja me kerromme lisää!

back to top button back to top button