Close

Kuivaketju projektin alusta loppuun: MATERIAALIT – VALMISTUS – KULJETUS – ASENNUS – VALMIS HALLI

SP-Elementtien runko + kattotoimitukset valmistuvat ripeästi säältä suojaan myös ääriolosuhteissa

Esittelemme kolme hallikohdetta, jotka olemme rakentaneet syksyn ja talven aikana haastavissa sääoloissa. Teimme näihin kolmeen kohteiseen SP-runko + kattokokonaisuudet.
Asennusvaiheen nopeus on SP-toimituksissa huomattava etu, sillä hyvin suunniteltu SP-runko+kattoratkaisu rakentuu vauhdikkaasti ja rakenteet ovat nopeasti säältä suojassa.

SP-RUNKO + KATTOTOIMITUS SISÄLTÄÄ:

Hallitilan rakentamisessa otetaan huomioon monia sekä tilan käyttöön liittyviä että teknisiä asioita. Katon ja rakenteiden yhteensopivuus on kriittinen osa ratkaisua, koska se vaikuttaa mm. asennuksen sujuvuuteen ja hankkeen kustannustehokkuuteen.

Sisätilojen suhteen pystymme vastaamaan asiakkaan toiveisiin joustavasti, sillä puurakentaminen mahdollistaa pitkätkin jännevälit.

PUUELEMENTTIHALLI ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN, KIERRÄTETTÄVÄ JA KUSTANNUSTEHOKAS VALINTA

Puuelementtien valinnan etu on hiilen varastoituminen rakenteisiin: yksi kuutiometri puuta varastoi yhden tonnin hiilidioksidia. Kolmessa esitellyssä hallihankkeessa varastoitiin lähes 400 000 kg hiilidioksidia pelkästään hallien runko- ja kattorakenteisiin.

Puuelementtien toinen ympäristöystävällinen ominaisuus on kierrätettävyys. SP-Elementeistä tehty halli voidaan rakentaa toiseen muotoon uudessa paikassa. Palaamme tähän aiheeseen uutiskirjeissä vuoden mittaan.