REKISTERISELOSTE – SP ELEMENTIT OY

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

SP Elementit Oy
PL 173 / Kenttäkatu 5
38701 Kankaanpää

www.spe.fi
Y-tunnus: 2394281-8
Puh: +35844 508 4776

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Virta
Puh: +35850 586 4882
Sähköposti: mikko.virta@spe.fi

3. Rekisterin nimi

SP Elementit Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Lisäksi tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilö-tietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainontaan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisteriä käytetään kaikissa niissä rakennushankkeissa joihin SP Elementit aikoo osallistua, on mahdollisuus osallistua tai on jo osallisena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Rakennushanke
  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet- ym medialähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan SP Elementit Oy:n käytössä.

Rekisteröityneen / asiakasrekisterissä olevan henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai peristätoimet estä tietojen poistamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle, ellei se ole SP Elementit Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi mahdollista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu salasanalla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SP Elementit Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.

back to top button back to top button