SP – Elementtityypit
tällaisia tuotteemme ovat

Puurakenteisilla SP-suurelementeillä voidaan toteuttaa lähes halli kuin halli. Elementtijärjestelmä perustuu pitkälle esivalmistettuihin katto- ja seinäelementteihin jotka asennetaan erillisen rungon päälle. Runkona hallissa voi olla puu-, teräs- tai betonirunko. Elementtien kantavat rakenteet mitoitetaan kohdekohtaisesti jolloin hyvinkin monen tyyppiset rakenneratkaisut ovat mahdollisia.

Seinäelementit

SP SEINÄELEMENTTITOIMITUS

SP-elementtitoimitus on oikea ratkaisu silloin, kun valmiin rungon päälle tarvitaan kattoelementtejä, seinäelementtejä tai molempia. Elementtitoimitus on yksinkertaista ja helppoa, koska suunnittelemme, valmistamme ja asennamme elementit paikoilleen. SP-elementtitoimitus on valmis ratkaisu erillisrunkoisten hallien elementointiin.

Puurunkoiset SP suurseinäelementit mahdollistavat monipuoliset seinäratkaisut kaikkeen hallirakentamiseen. Lämmöneristeenä elementissä voi olla polyuretaani (ProWall) tai mineraalivilla (EcoWall). SP Seinäelementit soveltuvat kaikkiin paloluokkiin kuten myös kaikkien runkorakenteiden ulkopintaan.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat liike- ja liikuntarakentaminen sekä julkiset kohteet kuten jäähallit, koulut ja monitoimihallit.

Julkisivuverhoilu on vapaasti valittavissa ja se toteutetaan lähes aina työmaatyönä. Elementtien aukotus voidaan toteuttaa pääsääntöisesti ilman apurunkoja jolloin tavanomaisesta poikkeavatkin ovet tai ikkunat ovat mahdollisia. Lujaan puurakenteiseen seinäelementtiin on helppo kiinnittää seinälle tulevia kalusteita, varusteita ja muita rakenteita.

Lataa tästä SP Seinäelementtien ominaisuudet >>

SP-seinäelementtitoimitus sisältää:

  • Seinäelementtien suunnittelun
  • Seinäelementtien toimituksen rahteineen ilman julkisivuverhoiluna
  • Asennustyöt

ECO WALL SEINÄELEMENTTI

Mineraalivillaeristeisen EcoWall seinäelementin tukevan rungon muodostavat kertopuupalkit yhdessä sahatavarapalkkien kanssa. Elementteihin tehdään puupieliset aukot valmiiksi jo tehtaalla. Suurelementit asennetaan pääsääntöisesti vaakasuuntaan pilareiden ulkopintaan. Elementtien sisäpintaan asennetaan useimmiten jo tehtaalla verhouslevy joka on tyypillisesti kipsilevy. Ulkopinnassa on tuulensuoja ja puukoolaus (joskus myös julkisivuverhoilukin).

Lataa tästä Eco Wall -rakennetyyppi (pdf) >>
Lataa tästä Eco Wall -rakennetyyppi (dwg) >>

PRO WALL SEINÄELEMENTTI

Polyuretaanieristeinen Pro Wall seinäelementti on EcoWall seinäelementin tavoin puurunkoinen suurelementti. Elementit suunnitellaan aina tapauskohtaisesti kohteen vaatimuksia vastaaviksi ja ne soveltuvat käytettäväksi kaikkien primäärirunkorakenteiden kanssa. Toimitukseen sisältyy kaikki elementtien suunnittelusta aina paikalleen asennukseen asti. ProWall seinäelementillä seinästä saadaan erityisen tiivis, jolla on merkittävä vaikutus rakennuksen energiankulutukseen.

Lataa tästä Pro Wall -rakennetyyppi (pdf) >>
Lataa tästä Pro Wall -rakennetyyppi (dwg) >>

Jätä yhteystiedot ja me kerromme lisää!

back to top button back to top button