SP Elementit – Hyödyt ja palvelut
Suunnittelijoille

Puuelementit mahdollistavat suunnittelun näkökulmasta lukuisia vaihtoehtoja halleihin. Sisäpintojen materiaalivalinnat ovat hyvin vapaat ja sama tilanne on seinien ja kattojen ulkopinnoissakin. Monimuotoiset räystäät tai ulokkeet ovat mahdollisia kuten myös primäärirungon pitkät jännevälit.

Kun elementin lämmöneristys tehdään kuivissa sisätiloissa jo tehtaalla niin sääriskit pienenevät oleellisesti mutta myös mahdollistaa helpon ja kustannustehokkaan tavan toteuttaa vaikkapa matalaenergia- tai passiivirakentamista. Lisäksi pitkä kokemuksemme erikoiskohteista kuten jäähallit takaavat sen että meiltä löytyy ratkaisu hyvinkin eri tyyppisiin hallihankkeisiin.

Tekniikan määrä niin katon ylä- kuin alapuolellakin kasvaa jatkuvasti. Tukevat puuelementit mahdollistavat helpon aukotuksen rakenteisiin mutta myös ripustukset ja yläpuolen kuormitukset kuten lauhduttimet ja aurinkopaneelit. On tärkeätä että jo hankkeen alkuvaiheessa määritellään kattoon kohdistuvat kuormitukset jotta niihin voidaan varautua elementtisuunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa laadimme elementtikaaviot ja asennusdetaljit joka myös omalta osaltaan helpottaa kohteen ARK- ja RAK-suunnittelua.

SP Elementit – Suunnittelija kiittää

Tuoteosakaupassa myös tuotteen suunnittelu sisältyy toimitukseen jolloin on erittäin tärkeätä että puuelementtitoimittajalla on asiantuntijaorganisaatio takanaan. Osaamisen ja palvelun lisäksi myös monipuoliset tuotteet ovat SP Elementtien vahvuus. Toteutetut hankkeet yhdessä SP Elementit Oy:n kanssa on hoidettu menestyksekkäästi.”  –  Sakari Kaustinen, Rak.ins.tsto Kaustinen Oy

Lisää ladattavaa >>

Palvelut

Rakentajat

Toimitamme kattoelementit asennettuina suunnitelmasta toteutukseen sekä vastaamme toimituskokonaisuudestamme. Elementtiratkaisussa vahvuuksiamme ovat aikataulujen ja kustannusten pitävyys, nopeutuminen, tarkkuus ja ennakoinnin parantuminen. Mahdollistamme tehokkaan ja turvallisen rakentamisen ympäri vuoden sekä sääriskien merkittävän vähenemisen. Laadimme usein myös vaihtoehtoiset tarjoukset ja optimoimme rakenteet.

Lue lisää >>

Suunnittelijat

Tarjoamme lukuisat eri vaihtoehdot elementtien pintamateriaaleiksi niin sisä- kuin ulkopintaankin. Meiltä löytyvät myös ratkaisut hyvin eri tyyppisiin hankkeisiin oli sitten kyseessä teollisuus-, liikunta- tai liikerakentaminen. Elementtityyppejä on useita ja kun hanke on ajankohtainen niin ole yhteydessä meihin. Katsotaan yhdessä paras ratkaisu kuhunkin hankkeeseen.

Lue lisää >>

Rakennuttajat

Toimitamme elementtitoimitusten lisäksi myös laajempia kokonaisuuksia tarpeiden mukaan räätälöitynä. Toimituksemme sisältävät projektinhoitopalvelut tarjouslaskennasta aina toimitukseen asti. Pitkän kokemuksen myötä olemme hankkineet laajalti tieto-taitoa hallirakentamisesta ja vaikkapa runko- ja kattotoimitusten yhdistämisestä.

Lue lisää >>

Jätä yhteystiedot ja me kerromme lisää!

back to top button back to top button